Co to jest BYPAD?

BYPAD to proces certyfikacji polityki rowerowej (akronim od Bicycle Policy Audit).

To narzędzie oceny polityki rowerowej oraz wypracowywania rozwiązań podnoszących jej jakość.

BYPAD został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum ekspertów rowerowych w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Na zespół ten składają się praktycy dysponujący wiedzą na temat procedur zarządzania jakością i zasad funkcjonowania ruchu rowerowego w swoich krajach.

BYPAD to dokładnie przygotowany proces, który pozwoli profesjonalnie zaplanować politykę rowerową Twojego miasta i regionu. Skorzystało z niego już ponad 200 samorządów z 24 krajów, w tym już sześć z Polski.

BYPAD jest uniwersalny. Może być stosowany dla dużych i małych miast, gmin, powiatów i województw. Dla każdej z tych grup samorządów wypracowany został odpowiednio dostosowany proces. Skorzysta na nim samorząd na każdym poziomie rozwoju polityki rowerowej – każdemu audyt pokaże, jaki jest następny krok.

BYPAD to rodzaj zrównoważonego planu mobilności (SUMP), skoncentrowany na polityce rowerowej. Wynikiem procesu certyfikacji BYPAD są dokumenty pomocne przy uzyskiwaniu środków z funduszy i programów UE.

Jak to działa?

Każdy może się wypowiedzieć

Grupa przedstawicieli lokalnych władz, urzędników, mieszkańców (użytkowników) wypełnia szczegółowy kwestionariusz, który po analizie pokazuje różne spojrzenia na sytuację rowerową w mieście. Punkty kontrowersyjne są dyskutowane, a moderator dąży do ułożenia wspólnego planu działania przez grupę.

Wspólny plan jakości

W ramach audytów BYPAD uczestnicy opracowują plan jakości, który określa cele i kluczowe działania polityki rowerowej na najbliższe lata.

Wspólne doświadczenie

Integralną częścią procesu BYPAD są wspólne przejazdy rowerowe. Dają one doświadczenie poruszania się rowerem, do których następnie można odwoływać się formułując diagnozę i plan działania.

Raport BYPAD

Przeczytaj raport BYPAD dla Gdyni.

Miasta i regiony, które wdrożyły BYPAD